Mijn pensioenfonds: Het pensioenfonds  
Foto vrouw en kind
 

Het pensioenfonds

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in het levensmiddelenbedrijf.

Welke regelingen bestaan er?

Naast de pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf is er een VUT-regeling. Deze regeling is ondergebracht bij de Stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf. De VUT-regeling wordt geleidelijk afgebouwd. Enkele deelnemers krijgen nu nog een VUT-uitkering. 

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden uit de bedrijfstak. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. De administratie en uitvoering van de pensioenen - van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen - wordt geregeld door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

Wat doet het pensioenfonds?

Het pensioenfonds houdt zich in de eerste plaats bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Het fonds volgt daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid en speelt zoveel mogelijk actief in op de behoeften van werkgevers en werknemers. Daarnaast verzorgt het fonds voorlichting over de regelingen en adviseert het over pensioenen.

Waarvoor kunt u bij het pensioenfonds terecht?

Een belangrijke taak van het pensioenfonds is het informeren van deelnemers, werkgevers en oud-werknemers over de regeling, hun (persoonlijke) pensioenopbouw en actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioen. Dat gebeurt via:

  • jaaroverzichten (rechtenopgaven) voor werknemers en oud-werknemers
  • nieuwsbrieven of circulaires voor werkgevers
  • brochures, handleidingen, jaarverslagen en statuten
  • de website: hier kunt u informatie downloaden, veel gestelde vragen opzoeken, en vindt u achtergrondinformatie
  • het Klant Contact Center (KCC), voor vragen of informatie
 
print print icon 

Vragen?

Stuur een e-mail.
Of bel: 088 - 008 40 04