nieuwsberichten: Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen  

Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen

16-3-2012

Op 1 april 2012 is de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt veranderd. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van uw pensioenuitkering bij ons fonds. Het bestuur heeft besloten de ingangsdatum van het ouderdomspensioen niet te veranderen. De ingangsdatum van uw pensioen is de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. De uitbetaling van uw pensioen vindt uiterlijk de 25ste van deze maand plaats.

 
print print icon